22 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội
+84867680400
maac.giaiphapquantridn@gmail.com

Quản trị doanh nghiệp toàn diện

      

Tầm quan trọng của báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị giúp nhà quản trị hoạch định, điều hành, kiểm soát, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.

Báo cáo quản trị gồm các nội dung chính sau:

– Báo cáo dự toán (kế hoạch)

– Báo cáo tình hình thực hiện

– Báo cáo kiểm soát và đánh giá

– Báo cáo phân tích

XEM THÊM TẠI ĐÂY

KHÓA HỌC – DỊCH VỤ 

MAAC là đơn vị đầu tiên đào tạo phân tích kinh doanh, tài chính thực chiến dựa trên nền tảng kiến thức chuẩn MBA Úc.

Xây dựng báo cáo quản trị & phân tích số liệu

Xây dựng hệ thống báo cáo dashboard online cho ban điều hành trên công cụ power query, power pivot; Khả năng tư duy, phân tích các chỉ số doanh thu, chi phí, dòng tiền, lập kế hoạch kinh doanh.

Quản trị kinh doanh & tài chính doanh nghiệp

Khóa học giúp nhà quản trị hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính hiệu quả. Tư duy phân tích quản trị, nhận định vấn đề, đánh giá dự án, ra chiến lược kinh doanh tổng thể.

Dashboard bộ báo cáo quản trị dành cho CEO

File dashboard đóng gói đáp ứng nhu cầu quản trị thực tế dành cho các doanh nghiệp vừa & nhỏ, hỗ trợ nhà quản trị kiểm soát, phân tích, ra quyết định kịp thời trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

 

DASHBOARD BÁO CÁO QUẢN TRỊ 

KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

cải thiện dòng tiền

3 cách cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp

3 PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN DÒNG TIỀN CHO DOANH NGHIỆP Dưới đây là 3 cách cải thiện dòng tiền rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng và thành công mà[…]

Read more
dòng tiền

4 giai đoạn của dòng tiền mà doanh nghiệp nào cũng phải trải qua

4 GIAI ĐOẠN CỦA DÒNG TIỀN MÀ DOANH NGHIỆP NÀO CŨNG PHẢI TRẢI QUA Bất kể 1 doanh nghiệp nào cũng đều phải trải qua 4 giai đoạn phát triển[…]

Read more
kế hoạch tài chính

6 bước lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp

6 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP Lập kế hoạch tài chính là công việc rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì nó liên quan[…]

Read more

KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

HỌC VIÊN

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Cart
Your cart is currently empty.