fbpx

Dịch vụ

Dịch vụ

SET UP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

setup hệ thống quản trị doanh nghiệp

– Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ những năm gần đây trở thành xu hướng tất yếu trong các doanh nghiệp nhằm gia tăng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần, tối ưu lợi nhuận.

– Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp khắc phục các điểm yếu trong kiểm soát, giảm thiểu sai sót, khắc chế gian lận hoặc quản lý sai trong quá trình vận hành. Vì vậy xây dựng hệ thống quản trị nội bộ được coi là xương sống của mọi doanh nghiệp. 

– Hệ thống quản trị nội bộ bao gồm các chính sách, quy trình, nhiệm vụ, hành vi và các khía cạnh khác của công ty. Do đó tất cả cùng nhau tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh hiệu quả và nó đáp ứng một cách thích hợp đối với hoạt động kinh doanh, tuân thủ tài chính và các rủi ro khác trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức. Quan niệm sai lầm phổ biến trong các DN SMEs là – Kiểm soát nội bộ có hiệu quả và chỉ có lợi cho các công ty kinh doanh lớn.

 

– Giúp các mục tiêu của doanh nghiệp được sắp xếp một cách rõ ràng và tổ chức thực hiện.

– Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào các thế mạnh tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

– Phân tích kiểm soát các yếu tố rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến quá trình vận hành, quản trị doanh nghiệp.

– Giúp bảo vệ tài sản của doanh nghiệp: tiền, hàng hoá, công cụ,… 

– Ngăn chặn, phát hiện gian lận và lỗi quản lý trong vận hành doanh nghiệp.

– Khuyến khích các hành vi, cá nhân tích cực tạo môi trường lao động hăng say, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức ngày càng phát triển, lớn mạnh.

 

quản trị doanh nghiệp
SETUP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TỪ MỤC TIÊU ĐẾN GHI NHẬN KẾT QUẢ TẠI DOANH NGHIỆP
quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp