fbpx

Xây dựng BCQT & phân tích DL

Xây dựng BCQT & phân tích DL
kế toán trưởng thực thụ
KHÓA HỌC: XÂY DỰNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC
 • Để có được mức thu nhập đáng mong ước bí quyết nằm ở chỗ: bạn phải nói cùng thứ “ngôn ngữ” với người trả lương cho mình.
 • Chương trình đào tạo hướng tới kỹ năng lập báo cáo quản trị dựa trên công cụ Power query, Power pivot và phân tích số liệu.
 • MAAC là học viện duy nhất đào tạo quản trị tài chính & kinh doanh theo phương pháp Business Analyzing Skill (BAS) kết hợp giáo trình mini MBA Úc.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Kế toán tổng hợp/Kế toán viên - những người đang làm kế toán và có mục tiêu trở thành một kế toán trưởng trong tương lai. Khóa học này sẽ cung cấp những modules bài học, phương pháp tư duy theo một lộ trình cụ thể rõ ràng nhằm giúp bạn sớm đạt được mục tiêu của mình.
 • Kiểm toán viên, kiểm soát nội bộ: những người làm trong ngành kiểm toán, tài chính… nhưng có đam mê về kế toán quản trị.
 • Các cấp quản lý có nhu cầu tìm hiểu về kế toán quản trị.
kế hoạch kinh doanh
NỘI DUNG KHÓA HỌC:
Nội dung 01: Xây dựng big data – Phân tích số liệu
 • Tầm quan trọng của data trong phân tích số liệu.
 • Tư duy và kỹ năng cần có trong phân tích số liệu.
 • Kỹ thuật trình bày và truyền tải thông tin quản trị , tham vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Các mẫu báo cáo quản trị trong doanh nghiệp.
 • Thực hành xây dựng thông tin dữ liệu Big data phục vụ mục đích quản trị trong doanh nghiệp.
Nội dung 02: Lập báo cáo quản trị & phân tích doanh thu
 • Xây dựng cây logic phân tích doanh thu.
 • Phân tích data: Liên kết vấn đề và phân tích data; Phân tích data bằng cấu trúc kim tự tháp; Phân tích data bằng bình quân và độ lệch chuẩn
 • Phân tích doanh thu thông qua các tình huống thường gặp tại các doanh nghiệp.
 • Tính và phân tích điểm hòa vốn trong doanh nghiệp.
 • Thực hành lập báo cáo quản trị doanh thu bằng công cụ excel kết hợp power query, power pivot.
Nội dung 03: Lập báo cáo quản trị & phân tích chi phí, kết quả kinh doanh.
 • Phân tích chi phí: quản trị hay quản lý chi phí trong doanh nghiệp ?
 • Nhận diện và kiểm soát rủi ro, đưa ra các giải pháp tối ưu và kiểm soát tốt chi phí tránh lãng phí, thất thoát cho doanh nghiệp.
 • Thực hành lập báo cáo quản trị chi phí & kết quả kinh doanh bằng công cụ excel kết hợp power query, power pivot.
 • Cách thức phân bổ chi phí theo kế toán quản trị theo phương pháp Activity Based Costing (ABC)
Nội dung 04: Lập kế hoạch doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh, dòng tiền
 • Phương pháp lập kế hoạch doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và dòng tiền trong doanh nghiệp.
 • Thực hành lập kế hoạch doanh thu, chi phí, dòng tiền, kết quả kinh doanh trên công cụ excel kết hợp với power query và power pivot
Nội dung 05: Bài tập lớn cuối khóa học
 • Bài tập lớn cuối khóa: Lập báo cáo doanh thu, chi phí , dòng tiền, kết quả kinh doanh từ số liệu của học viên.
 • Review, tổng hợp khóa học "XÂY DỰNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ & PHÂN TÍCH SỐ LIỆU"